Wastaafu Launch

AZANIA WASTAAFU LOANS/MIKOPO YA WASTAAFU

Wastaafu loan product targets both pensioners and Pre-pensioners. Under this scheme, pensioners shall use their monthly pensions towards repayment of the loans granted to them by the Bank while Pre-pensioners repayments shall be deducted upon payment of the gratuity amount/ Mikopo ya wastaafu ni kwakwale wanaotegemea kustaafu ndani ya miezi 6.ndani ya utaratibu huu,wastaafu watatumia mafao yao ya mwezi kulipia mkopo waliochukua Benki na wale wanaotegemea kustaafu, marejesho yatakatwa kipindi utakapolipwa kiinua mgongo.

 

Wastaafu Loans Features/ Faida za mikopo ya Wastaafu

  • Shortest loan processing time/ mchakato wa muda mfupi zaidi kupata mkopo
  • All loans to be covered by Insurance against life and permanent disabilities/mikopo yote itakatiwa bima ya maisha au ulemavu wa kudumu
  • Affordable and competitive rates/ mkopo unatolewa kwa riba nafuu

 

AZANIA WASTAAFU ACCOUNT/ AKAUNTI YA WASTAAFU

Wastaafu account is a tailor made saving account for all pensioners. This is to be used for both saving and servicing wastaafu loans / Akaunti ya Wastaafu ni akaunti mahususi ya Akiba kwa ajili ya wastaafu. Akaunti hii inaweza kutumika kwa kuweka akiba na kwa ajili ya mikopo ya wastaafu.

 

Wastaafu account features/ Faida za Akaunti ya Wastaafu

  • No opening balance / Hamna kiwango cha kufungulia akaunti
  • No ledger fee or monthly charges/ Hamna makato ya mwezi
  • No minimum balance/ hamna kima cha chini cha kwenye akaunti

WASTAAFU LAUNCH

At the launch of Wastaafu Loans and Account at our Head Office at Mawasiliano Towers,Sam Nujoma Rd.

 


From left, one of the beneficiaries of Wastaafu Loans and Account Mr. Hezron Kigondo , Our Managing Director Charles Itembe, Director of Business Development Mr.Rhimo Nyansaho and Senior Manager Retail Banking Mr. Jackson Lohay

 


Mr, Hezron Kigondo (beneficiary of Wastaafu Loans and Account) and our Managing Director Mr. Charles Itembe at the official launch of Wastaafu Lloans and Account.


At the officiating press conference to Launch Wastaafu Loan and Account from left is the beneficiary of this product Mr. Hezron Kigondo, Manager Retail Banking Mr. Thobias Samwel, our Managing Director Charles Itembe, Director of Business Development Mr. Rhimo Nyansaho and Senior Manaer Retail Banking Mr. Jackson Lohay.