Home Loans

General Terms and Conditions

Masharti

 • An account with Azania Bank with a balance of 20% of the loan amount./Akaunti kwenye benki ya Azania yenye salio lisilopungua asilimia 20 ya mkopo.
 • Maximum repayment period is 15 years (180 months). / Mda wa malipo mpaka miaka 15 ( miezi 180)
 • Interest rate is 19% per annum charged on reducing basis./ Riba asilimia 19 kwa mwaka

 

 

Individual

Mtu Binafsi

 • Filling in of application form available at Azania Bank branches and also available here on our website / Jaza  fomu ya maombi kwenye tawi karibu yako au kwenye tovuti yetu hapa
 • Proof of nationality or permanent residence./Uthibitisho wa uraia au mahali unapoishi
 • Proof of verifiable source of income./ Uthibitisho wa vyanzo vya mapato
 • Information on additional source(s) of income./ Maelezo ya vyanzo zaidi vya mapato
 • Spouse income./ Mapato ya mke/mme

House construction

Ujenzi

 • Copies of architectural and structural drawings stamped by a registered architect or engineer where applicable./Nakala za ramani na michoro muhimu iliyoidhinishwa na wataalamu waliosajiliwa
 • Copy of valid building permit./ Nakala ya hati ya ujenzi
 • Bills of quantity prepared and stamped by a registered quantity surveyor./ Makadirio ya gharama za ujenzi kutoka mkadiriaji ujenzi aliyesajiliwa.
 • Copy of title deed./Nakala ya hati miliki

 

 

House purchase

Kununua Nyumba

 • Copy of sale agreement duly signed by vendor and buyer./ Nakala ya mkataba wa mauziano uliowekewa sahihi na muuzaji na mnunuaji.
 • Copy of title deed./Nakala ya hati miliki.
 • Valuation report by bank’s appointed valuers./ Ripoti ya uthamini kutoka kwa mthamini aliyeidhinishwa na benki

 

Other charges:

 • Capital gains tax payable by the vendor.
 • Transfer fees payable by the buyer.
 • Commitment fee of 1.5% of the loan amount.
 • Loan administration fee of 1.5% of the loan amount.

Loan Repayment Scheme at 19% p.a.

(Tshs. ‘000’)
      5,000       10,000       20,000       30,000       40,000       50,000
            1               461                 922               1,843               2,765               3,686               4,608
            2               252                 504               1,008               1,512               2,016               2,520
            3               183                 367                 733               1,100               1,466               1,833
            4               150                 299                 598                 897               1,196               1,495
            5               130                 259                 519                 778               1,038               1,297
            6               117                 234                 468                 701                 935               1,169
            7               108                 216                 432                 648                 864               1,080
            8               102                 203                 407                 610                 813               1,017
            9                 97                 194                 388                 582                 775                 969
          10                 93                 187                 373                 560                 747                 933
          11                 91                 181                 362                 543                 724                 906
          12                 88                 177                 353                 530                 707                 884
          13                 87                 173                 347                 520                 693                 866
          14                 85                 171                 341                 512                 682                 853
          15                 84                 168                 337                 505                 673                 841